Menu

Beschermingsbewind

Wat is bewindvoering:

Het is mogelijk dat wij al uw geldzaken overnemen en dat wij bij u aangeven wanneer u wel of niet ergens geld voor heeft. Dit is Bewindvoering, beschermingsbewind.

Iedereen maakt het wel eens mee dat er in een maand teveel geld is uitgegeven. Gebeurd dit vaker en ontvangt u brieven die u niet begrijpt, maakt u uw post niet meer open, dan wordt geld een probleem voor u.

Wat houdt bewindvoering in:

Bewindvoering is vrijwillig, we gaan samen naar de Rechtbank. Bij bewindvoering worden alle bezittingen onder bewind gesteld. Dat houdt in dat u niet meer zelf mag beslissen over uw eigendommen. Denk aan uw koophuis, uw spaargeld.

Beschermingsbewind is niet in de eerste plaats bedoeld om schulden te saneren. Wel om het stabiliseren van de financiën en het voorkomen van nieuwe schulden. De bewindvoerder zal vervolgens beoordelen of er voldoende ruimte is om schuldregelingen te treffen, of dat een traject van schuldhulpverlening ingezet dient te worden.

De Rechter controleert de Bewindvoerder zolang u bij Solari cliënt bent. Ieder jaar sturen wij een verslag naar de Rechtbank. 

De taken van een bewindvoerder zijn o.a;

  • Bankrekeningen openen 
  • Vaste lasten en rekeningen betalen 
  • Bankpassen aanvragen 
  • Leefgeld en zakgeld overmaken 
  • Belastingaangifte doen
  • Uitkeringen en toeslagen regelen 
  • Verzekeringen in orde maken
  • Vermogen beheren
  • In geval van schulden een oplossing vinden d..m.v betalingsregelingen treffen en/of schuldregeling aanvragen

Indien u na een aantal jaar weer zelf de financiën kunt regelen dan kan er een verzoek bij de Rechtbank ingediend worden de onder bewindstelling (OBS) op te heffen. 

Wij creëren rust en overzicht in uw financiële zaken. U kan ervan op aan dat alle vaste lasten op tijd betaald worden, en dat er ook geld  over is (indien de inkomsten dit toelaten) voor andere belangrijke dingen. Door een stabiele financiële situatie zal u niet meer voor verassingen komen te staan (mits u zich volledig inzet). Een (geld) zorg minder! 

https://www.bewindvoering.net/kantoor/solari-budget-bewind/