Menu

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering aanvragen voor mezelf

Lukt het (tijdelijk) niet om uw financiën te regelen? Dan kunt u een beschermingsbewindvoerder vragen u te helpen met uw financiën.

vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter bij u in de buurt. U kunt aangeven wie u het liefst als bewindvoerder wilt aanstellen. U vraagt de bewindvoerder, een ‘bereidverklaring’ in te vullen. Zo weet de kantonrechter wie hij kan aanwijzen als bewindvoerder.

Heeft u al een bewindvoerder, maar wilt u overstappen naar een andere bewindvoerder? Dan kunt een brief sturen naar de rechtbank bij u in de buurt. Vraag mij als uw nieuwe bewindvoerder om de bereidverklaring in te vullen. 

De aanvraag onder bewindstelling doe ik samen met u, ik zorg er voor dat alle stukken compleet zijn en ingediend worden bij de Rechtbank.

Bewindvoering aanvragen voor een familielid

U kunt beschermingsbewind aanvragen voor een familielid als uw familielid (tijdelijk) zijn financiën niet kan regelen. U kunt bewind aanvragen voor uw:

  • echtgenoot of partner 
  • ouder(s)
  • kind of kleinkind
  • broer of zus 
  • oom of tante 
  • neef of nicht

Bewindvoerder aanstellen

U kunt mij als professionele bewindvoerder vragen de financiën van uw familielid te regelen. Op het formulier vult u in wie u als bewindvoerder wilt aanstellen.

De aanvraag onder bewindstelling doe ik samen met u, ik zorg er voor dat alle stukken compleet zijn en ingediend worden bij de Rechtbank.