Menu

Levenstestament

Ik wil een bijdrage leveren aan het goed en onbezorgd ouder worden van de senioren.

Cliënten geven in goed vertrouwen al financiële zaken uit handen. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat zijn of haar belangen in goede handen zijn en dat gemaakte afspraken nagekomen worden.

De ouderen in onze samenleving kiezen in eerste instantie vaak zelf iemand als vertegenwoordiger om de eigen, financiële, belangen te behartigen. De drempel is vaak laag omdat er geen toestemming van de Rechtbank noodzakelijk is. Het nadeel is dat er geen toezicht is op degene die de volmacht uitvoert. De bewindvoerder moet verantwoording afleggen aan de Rechtbank.

Bij opname in een verpleeghuis mag er geen sprake zijn van volmacht.

Indien gevraagd zal ik ook adviseren over welzijn, zorg en wonen. Als er sprake is van vraag naar hulp inzake persoonlijke en medische zaken m.b.t. verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan dit ook vast gelegd worden in een Levenstestament.

Wat houd een levenstestament in:

In een levenstestament kan worden vastgelegd dat er zolang u nog leeft, iemand uw belangen behartigd zodra u dit zelf niet meer kunt.

U kunt in een levenstestament vastleggen welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. U bepaalt zelf wanneer hij of zij aan de slag gaat, wie zijn of haar werkzaamheden controleert en voor welke handelingen hij of zij toestemming nodig heeft. Solari helpt u bij het opstellen van de testament.

Het levenstestament kan bevatten; Volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, vermogen, verzekeringen enz. Het testament wordt vastgelegd bij een notaris. Een notaris kan u informeren over de kosten van een Levenstestament en de mogelijkheden.

Indien gewenst kunt u ook online een levenstestament opstellen. De kosten van een testament en levenstestament kan verschillen per aanbieder. U. moet wel op kantoor bij een Notaris het levens- testament tekenen.

Indien u meer informatie wenst over het levenstestament en/of bewindvoering dat kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Tarieven

Voor beheer van gelden en betalen vaste lasten zijn tarieven gelijk aan bewindvoering. Indien u naast de financiële zorg ook persoonlijke zorg nodig heeft kan er een ander tarief afgesproken worden. In overleg bepalen we de kosten, uw persoonlijke situatie en uw wensen van belang.